Internet

Kontakta IT-gruppen om du vill ansluta till Internet. Kostnaden för internetanslutningen är för närvarande 150 kr per månad.

Föreningen har Alltele som internetleverantör. De administrerar, förutom internetuppkopplingen, även epost. Det tilldelade lösenordet för eposten kan bytas på mailadmin.alltele.net. Här kan man också ställa in en automatisk vidarebefordran av eposten till en annan adress. Den som har glömt sitt lösenord kan kontakta IT-gruppen för att få ett nytt lösenord. För att använda e-posten via webbläsare går man in på webmail.alltele.net.

För att kunna koppla upp sig mot det optiska uttag, som finns i varje lägenhet, krävs en mediekonverter. Den tillhandahålls av föreningen och ska med tillhörande kablar lämnas tillbaka om medlemmen flyttar eller säger upp sitt abonnemang. Mediekonvertern kopplas in mellan det optiska uttaget och datorns nätverkskort eller router. Mediekonverten bör inte ligga på golvet då den och fiberkablarna lätt kan skadas.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.