Ang. utskicket från AllTele

Under kommande veckan ska AllTele byta ut föreningens switchar i serverrummet, för att åtgärda de internetproblem som varit det senaste året.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.